Μέσα από την σελίδα μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών και Παρόχων υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η αίτησή σας θα εξεταστεί από την υπηρεσία και θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θέλετε να επικαιροποιήσετε την εγγραφή σας;
Εάν έχετε ήδη εγγραφεί στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ και επιθυμείτε την επικαιροποίηση της εγγραφής σας, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.
Βήμα 1 από 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας. Τα πεδία με το σύμβολο είναι υποχρεωτικά.
Βήμα 1 από 3: Συμπληρώστε τα στοιχεία της φόρμας. Τα πεδία με το σύμβολο είναι υποχρεωτικά.
Βήμα 2 από 3: Επιλέξτε την κατηγορία / τις κατηγορίες για τις οποίες επιθυμείτε την εγγραφή σας στον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών.
Κατηγορία
Βήμα 3 από 3: Επιλέξτε τα αρχεία προς αποστολή που τεκμηριώνουν, σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση, την δυνατότητα εγγραφής σας στο Μητρώο. Μπορείτε να επιλέξετε μέχρι δεκαπέντε (15) αρχεία, τύπου .pdf ή εικόνας (.jpg, .png, .tif) . Κάθε αρχείο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 mb. Για κάθε αρχείο που επιλέγετε, πρέπει να δώσετε τον τίτλο ή την περιγραφή του εγγράφου που αφορά.
Τίτλος / Περιγραφή Αρχείο
Επιβεβαίωση:  Ελέγξτε την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρήσατε παραπάνω. Εφόσον τα στοιχεία είναι σωστά, τσεκάρετε την σχετική επιλογή και υποβάλλετε την αίτηση εγγραφής. Με την ολοκλήρωση της υποβολής, η αίτηση αποσταλεί προς έλεγχο από την υπηρεσία.