Επικαιροποίηση Στοιχείων Προμηθευτή

Εάν ο φορέας σας είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, μπορείτε να επικαιροποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της παρούσας εφαρμογής.

Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήστε το ΑΦΜ του φορέα σας, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Βεβαίωσης Εγγραφής που λάβατε από την υπηρεσία και, έναν μοναδικό κωδικό που θα σας σταλεί στο email που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας.

Βήμα 1 από 5: Συμπληρώστε τα παρακάτω απαιτούμενα στοιχεία. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσατε κατά την εγγραφή ώστε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Βήμα 2 από 5: Πληκτρολογήστε τον 8-ψηφιο κωδικό που στάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση .