Επικαιροποίηση Στοιχείων Προμηθευτή

Εάν ο φορέας σας είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, μπορείτε να επικαιροποιήσετε την εγγραφή σας μέσω της παρούσας εφαρμογής.

Θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήστε το ΑΦΜ του φορέα σας και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας. Εφόσον επιβεβαιωθούν, θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε ναν μοναδικό κωδικό που θα σας σταλεί στο συγκεκριμένο email.

Βήμα 1 από 5: Συμπληρώστε τα παρακάτω απαιτούμενα στοιχεία. Εάν τα στοιχεία είναι σωστά, θα λάβετε έναν μοναδικό κωδικό με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προχωρήσετε στην επικαιροποίηση των στοιχείων σας.
Βήμα 2 από 5: Πληκτρολογήστε τον 8-ψηφιο κωδικό που στάλθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση .